ZVÁRANIE MIG/MAG (CO2) - AKO ZVÁRAŤ

MIG zváranie má široké použitie, môžete ho použiť pre zváranie rôznych druhov kovov: uhlíková oceľ, nehrdzavejúca oceľ, hliník, horčík, meď, nikel, kremíkový bronz a rôznych iných zliatin. 

Povieme si ako zvárať pomocou oblúkového zvárania kovov v ochrannej atmosfére inertného plynu (metal inert gas – MIG) ale aj o tom čo by ste mali postupovať. MIG zváračka sa vo svete zvárania považuje za jeden z najjednoduchších spôsobov zvárania.

Našim zámerom nie je, aby sa táto príručka stala absolútnou a úplnou príručkou pre MIG zváranie, na tento účel si budete musieť nájsť nejakú komplexnejšiu príručku od profesionálov. Berte tento dokument ako príručku, ktorá vám ukáže ako s MIG zváračkou začať. Zváranie je zručnosť, ktorá sa musí učiť a časom rozvíjať s kusom kovu pred vami a zváracou pištoľou/horákom vo vašich rukách. 

1) MIG/MAG zváranie

  Metóda oblúkového zvárania taviacou sa elektródou v ochrannom plyne využíva teplo elektrického oblúka medzi kontinuálne dodávaným drôtom a zvarencom. Počas tohto procesu je odtavování drôt prenášaný do miesta zvárania. Roztavený drôt a zvárací kúpeľ je chránený ochranným plynom. Ochranná atmosféra je dodávaná výhradne externým zdrojom a to plynom z tlakovej fľaše alebo rozvod plynu. 

  Najčastejšie používané technické plyny na ochranu:

  Zopár výhod MIG zvárania:

  • Možnosť spájať širokú škálu kovov a hrúbok materiálov
  • Zariadenie pre zváranie vo všetkých polohách
  • Dobrý zvar (zvarová húsenica)
  • Minimálne prskanie zvaru
  • Jednoduché učenie

  Niektoré nevýhody MIG zvárania:

  MIG zváranie môže byť použité iba pri tenkých až stredne hrubých materiáloch
  Používanie inertného plynu robí toto zváranie menej „prenosným“ ako oblúkové zváranie, ktoré nevyužíva žiaden vonkajší zdroj plynu pre vytvorenie ochrannej atmosféry 
  MIG produkuje trošku nedbanlivý a menej kontrolovateľný zvar v porovnaní k TIG (Tungsten Inert Gas Welding – Tungstenové zváranie inertným plynom).

   

   

  Preskočíme kroky ako zavádzanie drôtu do zváracieho horáka, pripojenie kostrového kábla, redukčného ventilu a samotné zapnutie stroja.

   

  2) Bezpečnostné vybavenie

  Zváranie MIG ( CO2 )  je bezpečné, treba sa ale riadiť niekoľkými bezpečnostnými opatreniami. Pretože MIG zváranie vytvára veľké teplo a veľa žiarenia (svetla), musíte dodržať niektoré bezpečnostné opatrenie pre ochranu vášho zdravia.

  Zvárajte iba v dobre vetranom priestore. Zváranie vytvára nebezpečné plyny, ktoré by ste nemali vdychovať. Ak sa chystáte zvárať dlhšie, použite masku s filtráciou, alebo respirátor.

   

  Prvá vec, ktorú budete pri zváraní potrebovať je zváracia maska. Osobne používame samostmievacie masky. Tie sú skutočne užitočné, ak sa chystáte zvárať rozsiahly projekt, bude určite skvelou investíciou si takúto masku zakúpiť. Obyčajná staršia maska si vyžaduje neustále šklbanie hlavou, aby ste spustili masku do pracovnej pozície, alebo si to vyžaduje vašu voľnú ruku pre jej sklopenie. No samostmievacie masky nechávajú vaše ruky voľné pre činnosti spojené so zváraním. Rozmýšľajte aj nad ochranou vašich pomocníkov a je dobré ak budú tiež používať ochrannú masku, hrozí im totiž rovnaké nebezpečenstvo ako Vám.

  Pre ochranu pred roztaveným a prskajúcim kovom používajte zváračské rukavice. Kožené rukavice vás nebudú chrániť iba pred teplom uvoľneným pri zváraní, ale tiež chránia vašu pokožku pred UV žiarením vznikajúcim pri zváraní. Ak budete zvárať po dobu viac ako jednej minúty, alebo dvoch, bude dobre ak ochránite svoju pokožku, pretože popálenie UV žiarením vzniká veľmi rýchlo!

  Rada od nás:

  1. pokiaľ nebudete používať koženné alebo zváračské oblečenie, tak je dôležité aby ste na sebe mali aspoň bavlnené oblečenie. Umelé vlákna ako polyester, alebo tiež hodváb sa pri styku s roztaveným kovom roztavia a môžu vás popáliť. Do bavlny sa takisto vypáli diera, ale aspoň sa neroztaví a nepopáli vás.
  2. Nenoste otvorenú obuv, ani syntetickú, alebo plátennú obuv. Horúci roztavený materiál často padá priamo dole a aj ja som si už do svojich topánok vypálil množstvo dier :) . Roztavený kov + horúci plast z topánok = žiadna sranda. Ak máte, obujte si kožené topánky, alebo čižmy. Ak nie tak si aspoň prekryte topánky gamašami.

  Dôležité bezpečnostné upozornenie

  NEZVÁRAJTE POZINKOVANÚ OCEĽ. Pozinkovaná (galvanizovaná) oceľ obsahuje zinok, ktorý pri horení vytvára karcinogénne a jedovaté plyny. Vystavenie sa takýmto látkam môže viesť k otrave ťažkými kovmi – môže mať príznaky podobné chrípke, ktoré pretrvajú niekoľko dní, ale tiež môže spôsobiť trvalé poškodenie. 

  3) Príprava na zváranie

  Pred začatím zvárania sa uistite, že je na prácu všetko pripravené, ako zváračka, tak aj materiál ktorý má byť zváraní.

  Zváračka

  Skontrolujte, či je ventil na fľaši s ochranným plynom otvorený a že máte regulátorom nastavený prietok približne 10 l/min. Zváračka musí byť zapnutá, uzemňovacia svorka(-) musí byť pripnutá k vašej zváracej platni, alebo priamo na kov. Ďalej musíte mať nastavenú správnu rýchlosť posuvu drôtu a taktiež správne nastavenú zváračku (podrobnosti neskôr).

  Kov

  Môžete iba zobrať zváračku stlačiť spúšť a dotknúť sa horákom časti kovu, na ktorej chcete pracovať a jednoducho zvárať, no nedosiahnete kto vie aký výsledok. Ak chcete aby bol váš zvar pevný a čistý, tak 5 minút čistenia a brúsenia hrán, ktoré chcete zvárať vášmu zvaru skutočne pomôžu. 

  Vytvorením dvoch úkosov na spojovacích hranách pomôžete formovaniu zvaru. Takáto príprava pre zváranie tupých zvarov (ak sú k sebe pritlačené a spojené dva kusy) je vynikajúci nápad.

   

  4) Zvarová húsenica

  Keď je už vaša zváračka nastavená a pripravili ste si svoj materiál, nastal čas sa zamerať na samotné zváranie. 
  Ak zvárate po prvý krát, možno si budete chcieť precvičiť zváranie iba vytvorením zvarovej húsenice ešte pred tým, ako pristúpite ku spojeniu dvoch kusov kovu. Môžete to urobiť tak, že vezmete kus kovového šrotu a urobíte na jeho povrchu priamy zvar(húsenicu).

  Precvičte si to takto niekoľko krát pred tým ako pristúpite k samotnému zváraniu, čím získate cit pre postup a prídete na to aká rýchlosť drôtu a aký výkon zváračky bude najvhodnejší. 

  Každá zváračka má iné ovládanie, takže si tieto veci budete musieť nastaviť podľa typu stroja. 

  Pri nízkom výkone bude váš zvar nepravidelný, ktorý neprenikne až do hĺbky materiálu. Pri vysokom výkone sa môžete prepáliť skrz celý kov. 

  Základný proces „navarenia“ húsenice nie je zložitý. Pokúste sa vytvoriť malý cik – cak pomocou horáku, alebo malé sústredné kruhy pohybujúce sa od vrcholu zvaru smerom nadol. Tento pohyb pripomína trochu šitie, kde používam zvárací horák, aby som „zošil“ dva kusy kovu dokopy.

  Najprv skúste vytvoriť húsenice dva až päť centimetrov dlhé. Ak urobíte príliš dlhý zvar, váš kov sa na tom mieste môže prehriať a skrútiť sa, alebo znehodnotiť, takže najlepšie by bolo vytvoriť zvar na jednom mieste, presunúť sa ďalej a potom sa vrátiť, aby ste dokončili priestor medzi tým.

  Aké nastavenie je správne?

  Ak sa vám pri zváraní prepaľuje kov a vznikajú v ňom otvory, tak máte nastavený vysoký výkon.

  Ak vaše zvary vytvárajú akési zhluky, rýchlosť pohybu drôtu, alebo výkon zváračky je príliš nízky. Do horáku sa dostane drôt, ktorí sa dotkne kovu, rýchlo sa roztaví rozprskne bez toho aby vytvoril vhodný zvar. 

  Ak dosiahnete správne nastavenia, určite to postrehnete, pretože vaše zvary budú vyzerať pekne a hladko. Veľa o kvalite zvaru vám napovie aj zvuk vznikajúci pri zváraní. Budete chcieť počuť nepretržité iskrenie, alebo bzučanie. Niečo ako "čmeliak na steroidoch".

   

  5) Zváranie dvoch kusov

  Keď ste si vyskúšali vašu techniku na nejakom kuse šrotu, je čas pristúpiť k skutočnému zváraniu. 

  V zásade iba vezmeme zvárací horák a robíme ten náš pohyb ako pri šití ponad steh. Ideálne je zvárať smerom zdola hore, vytláčaním zvaru hrotom pištole smerom dopredu, čo však nie je vždy pohodlný a ani dobrý spôsob ako sa začať učiť zvárať. Na začiatok je úplne super zvárať v akomkoľvek smere/polohe ktorá je pre nás pohodlná a dobre sa pri nej zvára :)

  Keď dokončíme zváranie profilov ostane nám na povrchu relatívne veľká hrča vytvorená materiálom zváracieho drôtu. Ak sa vám páči môžete to tak nechať, no môžete tento zvar aj vybrúsiť do hladka. Ak tento zvar do hladka vybrúsime, môže sa stať že uvidíme ako do jedného profilu neprenikol zvar dostatočne. Znamená to, že potrebujeme nastaviť vyšší výkon a väčšie množstvo plniaceho drôtu pre zvar. Vrátime sa na začiatok a ešte raz tento spoj správne zvaríme.

  TIP: Pri brúsení postupujte opatrne aby ste materiál neprebrúsili viac ako je jeho hrúbka (lebo budete musieť zvárať znova) a taktiež pozor na prehriatie materiálu aby Vám následne zvar nepraskol.

   

  6) Bežné problémy

  To aby ste začali dobre a spoľahlivo zvárať si bude vyžadovať nejaký ten piatok praxe, takže sa nezľaknite problémov ktoré nastanú. 

  Medzi niektoré bežné problémy patria:

  • Žiaden alebo málo ochranného plynu zo zváracej pištole. Táto situácia sa prejaví tak, že okolo zvaru začnú prskať a vytvárať sa veľké guličky kovu a zvar bude mať škaredú zeleno hnedú farbu bude vyzerať ako keby bol spálený. - Zvýšte prietok plynu a sledujte, či to pomohlo. (ak nepomohlo zvýšenie prietoku bude problém v použitom plyne)
  • Zvar nepreniká do kovu. Spozorujete to veľmi ľahko, keďže váš zvar bude slabý a nespojí úplne vaše dva zvárané kusy kovu. - Treba pridať výkon aby sa viac tepla dostalo do materiálu a roztavilo ho.
  • Zvar prepáli váš materiál. Je to spôsobené nastavením veľkého výkonu zváračky. - Jednoducho znížte jej výkon a to by malo pomôcť. 
  • Príliš veľa kovu v húsenici alebo má zvar nepekný drsný povrch. - Je to spôsobené veľkým množstvom drôtu prichádzajúceho do zvaru. Je potrebné znížiť rýchlosť posuvu drôtu. 
  • Zváracia hubica prská a neudržiava kontinuálny zvar. - Môže to byť spôsobené tým, že horák je veľmi ďaleko od zvaru. Mali by ste držať okraj hubice na 0.5 až 1.0 cm od zvaru.
  • Drôt je pritavený ku špičke. - Máte horák veľmi blízko ku zváranému kovu alebo ak sa vytvorí príliš veľké teplo. 

   

  TIP: Ako nastavím výkon zváračky keď nemám digitálny ukazovateľ výkonu? Znie to teraz zložito.. ale nieje. Väčšinou majú zváračky stupnicu od 1 - niekoľko... 

  Výkon zváračky vypočítam tak že maximálnu hodnotu ktorou stroj dokáže odpočítam minimálny výkon zváračky(oba parametre sú uvedené na výrobnom štítku) túto hodnotu vydelím počtom na stupnici a cca viem aký stupeň má aký výkon.

   

  ZVÁRACIE PARAMETRE POTREBNÉ PRE ZVÁRANIE

   

  Orientačné zváracie parametre pre zváranie metódou MIG/MAG:

  Parametre pre drôt 0,6mm
  Hrúbka materiálu (mm) Zváracie napätie (V) Posuv drôtu (m/min) Zvárací prúd (A)
  0,5 - 0,8 14 - 17 4 - 6 45 - 65
  0,5 - 1,0 18 7 65 - 70
  0,8 - 1,2 19 8 70 - 80
  1,0 - 2,0 18 - 22 8 - 10 70 - 90
  2,0 - 3,8 22 - 24 11 - 15 90 - 115
  Parametre pre drôt 0,8mm
  Hrúbka materiálu (mm) Zváracie napätie (V) Posuv drôtu (m/min) Zvárací prúd (A)
  0,5 - 1,0 15,5 - 18 2 - 5 80 - 110
  1,0 - 2,0 18 - 22 5 - 9 95 - 140
  2,0 - 3,0 22 - 25 9 - 12 140 - 170
  3,0 - 4,0 24 - 26 11 - 13 165 - 185
  4,0 - 5,0 25 - 27 13 - 15 180 - 200