Kalibrácia zváračiek

Norma EN 1090 o zváraní konštrukcií od 1.7.2014 nariaduje pravideľnú kalibráciu zváracích strojov!

Naša spoločnosť zaisťuje verifikáciu a kalibráciu zváracích zdrojov s protokolom podľa platných technických noriem. Používame najnovšiu a najmodernejšou technológiu dostupnú na trhu, ktorá spĺňa všetky certifikačné predpisy. Naše servisné stredisko ponúka verifikáciu a kalibráciu nielen nami dodávaných zváracích zdrojov, ale aj zváracích zdrojov od všetkých výrobcov.

Máme platné osvedčenie ktoré je každoročne obnovované, toto oprávnenie nás poveruje na vykonávanie verifikačných a kalibračných skúšok. (nedajte sa oklamať lacnými ponukami od firiem, ktoré nespĺňajú všetky potrebné náležitosti na vykonávanie kalibrácií)


Čo je verifikácia a kalibrácia?
Verifikácia je overenie, či nastavené hodnoty nastavené na zváracom zdroji a skutočné výstupné hodnoty sú v prípustnej tolerancii. Ak tieto hodnoty vybočujú z tolerancie danej normou, je nutné zvárací zdroj prestaviť.

Prečo je dôležitá verifikácia a kalibrácia?
Pri zváraní podľa presných schválených zváracích postupov - WPS, závisí kvalita zvaru na opakovateľne presnom nastavení zváracích parametrov ako sú prúd, napätie a rýchlosť podávania drôtu. Počas kalibrácie sa zosúladia nastavené hodnoty parametrov s reálnymi výstupnými parametrami zváracieho zdroja. Kontrola presnosti a kalibrácia je obzvlášť dôležitá pri mechanizovanom zváraní, avšak aj mnohé aplikácie ručného zvárania kladú zvýšené požiadavky na presné nastavenie zváracích parametrov s obmedzením slobodnej voľby zvárača. Výstupné hodnoty by mali byť preto vždy rovnaké ako tie, ktoré sú nastavené na zváracom zdroji.

Ako často je nutné vykonávať verifikáciu a kalibráciu zváracích zdrojov?
Všetky zariadenia používané na zváranie by mali byť vhodným spôsobom kontrolované a kalibrované v stanovených časových intervaloch. Ak to nie je stanovené inak, odporúča sa previesť kontrolu a kalibráciu zariadenia raz ročne.

Aké normy sa vzťahujú ku verifikácii a kalibrácii zváracích zdrojov?
Základnou normou, ktorá definuje požiadavky na kvalitu pre tavné zváranie je norma STN EN ISO 3834-2. Norma STN EN 60974-1 určuje referenčné úrovne zváracích zariadení a poskytuje špecifikácie pre výkon a presnosť nastavenia parametrov. Vykonanie kontroly parametrov vysvetľuje a predkladá norma STN EN 50504. Požiadavky na zariadenia používané na kontrolu a kalibráciu sú definované normou STN EN ISO 17662.

Pre ďaľšie otázky alebo dopyty nás neváhajte kontaktovať.

0907224135

vilbo@vilbo.eu