OBALENÁ ELEKTRÓDA - ČO JE A K ČOMU SLÚŽI?

Dnes sa v zváracej praxi používajú len elektródy obalené. Ich obal zabezpečuje veľmi dobré zváracie vlastnosti a vysokú kvalitu zvaru. Obal sa na elektródy nanáša vytlačovaním na mechanicky alebo hydraulicky poháňaných lisoch. Ako spojivo pre jednotlivé komponenty obalu slúži vodné sklo. Po nalisovaní sa elektródy sušia vo vysúšacej peci. Tu sa odstráni vlhkosť a obal získa zároveň aj mechanickú pevnosť.


Základné funkcie elektródy


 • je nositeľom elektrického oblúku
 • dodáva prídavný materiál
 • jej obal chráni a formuje zvarový kúpeľ

Úlohy elektródového obalu a jeho zloženie


 • Vytvorenie ochranného plynového zvonu - ten sa vytvára z nasledujúcich látok: drevené uhlie, papierové vlákna, celulóza a drevitá múčka (látky sa v oblúku zlučujú so vzdušným kyslíkom na CO2). Vápno, dolomit, magnezit (= karbonáty) - uvoľňujú pôsobením teploty oblúku taktiež CO2.
 • Tvorba strusky – ku nej dochádza za prispeniu zložiek, ako sú železná ruda, mangánová ruda, kremík (SiO2), rutil (TiO2 = kysličník titaničitý), vápno, dolomit.
 • Stabilizácia zváracieho oblúku
 • Ionizácia vzduchovej dráhy - ionizácia (zvyšuje vodivosť dráhy oblúku) obstarávajú ju zložky, ako draslík, sodík, lithium a zlúčeniny vápniku. Pokiaľ sa elektróda v dôsledku nadmerného prúdu príliš zohreje, môžu sa dané látky z obalu odpariť, čím sa sťaží opätovné zapálenie zváracieho oblúku.
 • Pomalé ochladzovanie zvaru - to umožňuje docieliť pri odborne vykonanom zváraní zvary bez pórov a trhlín.

Požiadavky na obalené elektródy


Z hľadiska zvárania:

 • ľahké prvotné a opätovné zapálenie
 • schopnosť premostiť medzery
 • dobrá zvaritelnosť vo vynútených polohách
 • stabilný oblúk
 • odolný obal
 • slabý vývin dymu
 • nejedovaté plyny a pary

Ekonomické:

 • vysoký odtaviteľný výkon - veľká výťažnosť
 • malé straty pri rozstreku
 • ľahká odstrániteľnosť strusky
 • vysoká zváracia rýchlosť
 • využiteľnosť čo najväčšej časti z jej celkovej dĺžky
 • pohľadný povrch zvaru

Metalurgické:

 • čo najlepšie mechanické vlastnosti
 • odolnosť proti tvorbe pórov
 • necitlivosť na rez, opal, olej a nečistoty na povrchu ocele
 • bezpečnosť proti vzniku tepelných i studených trhlín
 • necitlivosť voči vlhkosti v obalu

Odporúčané hodnoty zváracieho prúdu pre rôzne druhy obaľovaných elektród:

Ø elektródy mm

1,6

2

2,5

3,25

4

5

6

Rutilové

30-55

40-70

50-100

80-130

120-170

150-250

220-370

Bázické

50-75

60-100

70-120

110-150

140-200

190-260

250-320

Celulózové

20-45

30-60

40-80

70-120

100-150

140-230

200-300