ZVÁRACIE KÁBLE – AKÝ PRIEREZ A DĹŽKU?

Zváracie káble – aký prierez a dĺžku?

 

Radi by sme Vám pomohli so správnym výberom zváracích káblov. Nájdete tu užitočné informácie o rozdieloch rôznych typoch káblov a ďalej informácie k výpočtu úbytku napätia a prúdového zaťaženia zváracích káblov na základe ich prierezu a dĺžky.


Problematika zváracích káblov


Problematiku zváracích káblov rieši norma STN 34 7470 časť 6 z hľadiska prierezu káblov, dĺžky káblov, úbytku napätia na kábloch a prúdového zaťaženia. Norma však nerieši materiál plášťa káblov a je navrhnutá tak, aby bolo možné použiť všetky typy káblov, vrátane káblov s lacnou izoláciou. Pokiaľ však použijeme kvalitné káble s kvalitnou izoláciou a budeme vychádzať z katalógových údajov výrobca káblov a dovoleného prúdového zaťaženia zváračiek, môžeme použiť ku zváracím invertorom do 150 A zváracie káble s prierezom 16mm2.


Úbytok napätia na kábloch


Podľa normy STN 34 7470 časť 6 by úbytok napätia na kábloch nemal prekročiť 2 V. Kvalitné zváracie káble o priereze 16 mm2 vyhovujú aj z hľadiska úbytku napätia na kábloch.

U káblov s dĺžkou 5 metrov a pri zváraní elektródou 3,2 mm prúdom 130 A je odpor káblov. Meraný odpor medi (0,017) x dĺžka (10 m) ÷ prierezom (16 mm2) = 0,010625 Ohmu. Úbytok napätia na kábli je odpor (0,010625) x prúd (130 A) = 1,38 V (pri prúde 170 A to robí 1,8 V). U káblov s prierezom 25 mm2 je to 0,88 V pri 130 A. Rozdiel medzi danými variantmi je iba 0,5 V, to znamená že rozdiel je nízky a nároky na výkon invertora sa zvýšia len o 2,5 %.

Napriek týmto výpočtom a podľa Vašich a našich skúseností odporúčame pri používaní 5m zváracích káblov použiť prierez vodičov 25mm2 !

 

Prúdové zaťaženie a dĺžka káblov (okolitá teplota 20 °C)


Prierez káblu [mm2]:

Prúdová zaťažiteľnosť
[A]:

Maximálna dĺžka káblov [m]:

DZ = 100%

DZ = 60%

16

110

120

15

25

145

158

17

35

178

194

20

50

225

248

23

70

287

315

25

95

349

384

27

120

400

480

31

150

465

520

33
Prúdová zaťažiteľnosť káblov SiMPLEX (okolitá teplota 30 °C)


Prierez káblu [mm2]:

Trvalá prevádzka

Periodická prevádzka

Doba zvárania 10 minút

Doba zvárania 5 minút

100%

85%
(8,5 min)

60%
(6,0 min)

35%
(3,5 min)

85%
(4,25 min)

60%
(3,0 min)

35%
(1,75 min)

16

130 A

131 A

133 A

144 A

132 A

142 A

166 A

25

173 A

175 A

182 A

204 A

179 A

196 A

234 A

35

216 A

220 A

233 A

268 A

226 A

250 A

304 A

50

274 A

281 A

303 A

356 A

287 A

323 A

398 A

70

341 A

352 A

387 A

463 A

360 A

409 A

510 A

 

 

Zváracie káble

Príslušenstvo ku zváracím káblom