• V košíku zatiaľ nič nemáte :(

Reklamačný poriadok

Poškodený tovar už nikam neposielajte!


Už stačí iba jedno.

Oboznámiť nás kde sa poškodená vec (tovar) nachádza a my vybavíme všetko za Vás.

Objednáme kuriéra, ktorý vyzdvihne tovar na mieste, ktoré si sami určíte. A taktiež Vám tovar doručí kdekoľvek v rámci celej Slovenskej republiky.

Poplatok za takéto vybavenie reklamácie je 4,50 € s DPH (platí sa pri prevzatí vybavenej reklamácie)


Dá sa to aj elektronicky.

Vyplňte formulár a o viac sa nestaráte.


Na dodaný tovar poskytujeme záruku v lehote uvedenej podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastností výrobku, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania alebo používania v rozpore s účelom, na ktorý je daný výrobok určený, nevhodnej, či zanedbanej základnej údržby alebo nesprávneho zásahu zo strany kupujúceho. Reklamačnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, tj. dobu, po ktorú pri správnom používaní a ošetrovaní môže, vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania výrobok vydržať. Právo zodpovednosti za vady musí byť uplatnené ihneď, bez zbytočného odkladu po zistení závady. Prípadné pokračujúce používanie tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie výrobku.

Kupujúci je povinný si bezprostredne po doručení a prevzatí tovaru prehliadnuť a skontrolovať kompletnosť balenia zásielky . Ak je zistené mechanické poškodenie výrobku alebo obalu výrobku, je kupujúci povinný spísať záznam o poškodení tovaru za prítomnosti dopravcu. Výhrady a rozsah poškodenia tovaru uvedie kupujúci do škodového zápis. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí šetrenia škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

Reklamáciu si zákazník môže uplatniť:

  • telefonicky v pracovných dňoch od 08:00 do 17:00 na telefónnom čísle 0908 994 113
  • e-mailom info@zvaracka.eu
  • poštou zaslaním tovaru na našu adresu. VILBO s.r.o., Bratislavská 18,921 01 Piešťany
  • prepravnou spoločnosťou zaslaním tovaru na našu adresu. VILBO s.r.o., Bratislavská 18,921 01 Piešťany
  • odovzdanie osobne na jednu z našich prevádzok

Nezabudnite uviesť závady, ktoré reklamujete s popisom, kedy a ako sa závada prejavuje, ak si to typ závady vyžaduje. Tovar posielajte očistený so záručným listom a dokladom o kúpe (postačí aj kópia dokladu o kúpe).
Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na nami určené miesto v SR. Opravený, alebo vymenený reklamovaný tovar dopravíme na Vašu adresu v SR na naše náklady. O vybavení reklamácie vás budeme informovať telefonicky, alebo mailom. Zároveň Vám v zákonnej lehote vystavíme potvrdenie o vybavení reklamácie. Obchodné podmienky platia podľa aktuálneho občianského zákonníka.

Adresa pre osobné zaslanie reklamácie:
VILBO s.r.o.
Bratislavská 18

921 01 Piešťany

Tu si môžete stiahnuť a vytlačiť reklamačný formulárReklamačný formulár