INVERTOR? ČO TO JE?


Všetci o ňom hovoria, všetci ho kupujú, ale čo to vlastne je ten invertor? Máme doma staré trafo a invertor mi nič nehovorí... Taktiež patríte medzi tých, ktorý počujú slovo zvárací invertor prvý raz? Práve pre Vás je tento článok.

Zvárací invertor


Invertory sú v móde. Títo miniatúrne zváračky stretnete na stavbách, montážach, výrobných dielňach a v súčasnosti sa s nimi stretnete viac a viac aj v domácich dielňach. K tomuto rozšíreniu určite prospeli klesajúce ceny tejto elektroniky. Práve elektronikou je zvárací invertor doslova nabitý. Ku klesajúcej cene pripočítajte výbornú spoľahlivosť, vynikajúce zváracie vlastnosti a dôvod veľkého rozšírenia invertorov je na svete.

Názov invertor pochádza z anglického INVERTER - menič. Obecne sa jedná o zdroj jednosmerného zváracieho prúdu, pracujúceho na báze zdroja - meniča. Spínaný zdroj zváracieho prúdu využíva to, že so stúpajúcou prenášanou frekvenciou klesá hmotnosť (a tím i veľkosť) jadra transformátoru. Teda: pri frekvencii sieťového napätia 50 Hz vychádza hmotnosť transformátoru pre zvárací prúd 140 A cca 15 kg a jeho účinnosť býva okolo 40 %. 60 % energie sa premení v nepotrebné teplo a transformátor je nutné intenzívne ochladzovať. Pri frekvencii vstupného napätia 100 000 Hz (100 kHz) má takýto transformátor veľkosť škatuľky od cigariet, hmotnosť niekoľko dkg a účinnosť až 90 %.

Problém je v tom, že v sieti je iba 50 Hz. Preto nastupujú spínané zdroje (invertory, meniče), ktoré menia (zvyšujú) frekvenciu vstupného napätia z 50 Hz na typicky 60 - 100 kHz. Výsledkom sú takmer miniatúrne zváračky s malou hmotnosťou a výbornou účinnosťou (avšak použitie spínaných zdrojov je oveľa všeobecné ako iba pri použití u zváracích strojov). Ďalšou výhodou spínaných zdrojov je možnosť ich aktívneho riadenia a zmenou charakteristiky zdroja. Moderné zváracie invertory sú vybavené elektronikou na riadenie meniča, ktorá výrazne zlepšuje vlastnosti zdroja pri zváraní. Zvárač tak má k dispozícii funkcie, ktoré by na klasických zváracích usmerňovačoch boli len ťažko alebo vôbec realizovateľné. Jednoduchá zmena charakteristiky zdroja navyše umožňuje konštrukciu multifunkčných zváracích strojov, ktoré nebolo možné na báze klasického transformátoru skonštruovať.

Je preto možné sa dnes stretnúť s invertormi umožňujúcimi zváranie viacerými metódami ako MMAaTIG, tak aj metódou MIG/MAG. Okrem zvárania sa invertorová technológia presadzuje aj v tepelnom delení materiálov - plazmové rezacie stroje


Krátka poznámka na koniec...


Pamätajte že správne označenie popisovaného zariadenia je zvárací INVERTOR. Nejedná sa teda o o INVEKTOR, ani o INVENTOR!